Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được

Tên miền hết hạn mà không được mua lại kịp thời sẽ gây tổn hại lớn đến doanh nghiệp. Khi đó, bạn sẽ không thể truy cập website kéo theo hoạt động kinh doanh hoặc marketing sẽ đình trệ. Vậy tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được và mua lại như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

1. Vòng đời tên miền

Vòng đời tên miền là một vòng tròn từ khi tên miền tự do đến khi được đăng ký, hết hạn đăng ký là quay trở lại làm tên miền tự do. Vòng đời tên miền sẽ khác nhau ở tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam.

1.1. Vòng đời của tên miền quốc tế


Tên miền quốc tế là những tên miền có đuôi .com, .net, .edu,...Những tên miền chỉ có 1 cấp và có 1 dấu chấm trong tên miền là tên miền quốc tế. Ví dụ nhanhoa.com là tên miền quốc tế.


Vòng đời của tên miền quốc tế gồm 6 giai đoạn.

- Giai đoạn tự do: Tên miền chưa thuộc về ai, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký và sử dụng tên miền.

- Giai đoạn tên miền được đăng ký: Tên miền thuộc quyền sở hữu của người mua tên miền. Thời hạn sử dụng tên miền quốc tế tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm.

- Tên miền hết hạn: Tên miền không thuộc quyền sở hữu của người mua nữa.

- Giai đoạn tự động gia hạn tên miền: Có thời hạn từ 1 - 40 ngày. Thời hạn này tên miền bị khóa. Tên miền có thể đưa ra đấu giá.

- Giai đoạn chuộc tên miền: Sau 40 ngày chờ tự động gia hạn tên miền sẽ bị xóa. Chủ đăng ký tên miền được chuộc lại trong 30 ngày.

- Giai đoạn chờ xóa: Có thời hạn 5 ngày, tên miền đã chết, tất cả thông tin tên miền bị xóa. Tên miền sau 5 ngày sẽ quay về thành tên miền tự do.


1.2. Vòng đời của tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam là tên miền có đuôi .vn. Tên miền thường có hai cấp và hai dấu chấm trong tên miền như .com.vn, .edu.vn, .net.vn,...- Giai đoạn tự do: Tên miền chưa được đăng ký.

- Giai đoạn tên miền được đăng ký: Người mua tên miền được đăng ký tên miền có thời hạn 10 năm/lần. Thời hạn sử dụng tên miền Việt Nam tối đa là 50 năm.

- Tên miền hết hạn: Người mua tên miền hết thời hạn có thể sử dụng tên miền.

- Tên miền chờ gia hạn: Có thời hạn 5 ngày, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

- Tên miền ngừng hoạt động: Có thời hạn 30 ngày. Tên miền không hoạt động và có thể tiếp tục gia hạn.

- Tên miền bị thu hồi: Tên miền bị nhà đăng ký thu hồi, không thể tiếp tục gia hạn tên miền.


2. Thời hạn hết hạn tên miền

Từ vòng đời của tên miền đã kể trên, có thể thấy thời hạn tên miền sẽ tùy thuộc vào người mua tên miền.

Với tên miền quốc tế, thời hạn của tên miền tối đa là 10 năm.

Với tên miền quốc gia, thời hạn của tên miền tối đa là 50 năm chia cho 5 lần gia hạn.

3. Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được

Cũng từ vòng đời của tên miền ta có thời gian để gia hạn tên miền như sau.

- Tên miền quốc tế hết hạn thì ngay lập tức có thể mua lại. Thời hạn có thể mua lại tên miền thành công là 70 ngày. Bao gồm 40 ngày tự động gia hạn và 30 ngày có quyền chuộc tên miền.

- Tên miền Việt Nam hết hạn thì ngay lập tức có thể mua lại trong 5 ngày. Thời hạn có thể mua lại tên miền thành công là 35 ngày. Gồm 5 ngày chờ gia hạn và 30 ngày tên miền tạm ngưng hoạt động.


4. Mua lại tên miền hết hạn như thế nào?

Để mua lại tên miền hết hạn, 

Cách làm như sau.

Bước 1: Truy cập tại Việt Nam (Nhân Hòa, Mắt Bão ..) Quốc tế (namecheap, godaddy, hoặc porkbun khá rẻ)

Bước 2: Gõ tên miền cần mua lại > Nhấn “Kiểm tra”

Bước 3: Chọn mua tên miền
Các Tool hỗ trợ check domain của các nhà đăng ký tên miễn sẽ giúp bạn kiểm tra xem tên miền đã mua được chưa. Nếu mua được nó sẽ thể hiện màu xanh và giá hoặc available.


Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét